infrapanely hlavicka infratopeni heatwell

Otázka – Jak dimenzovat příkon topidla pro konkrétní místnost, objekt?

Příkon infračerveného vytápění infrapanely se počítá z technických parametrů staveb, účinnosti použitých infrapanelů, lokality / místa kde se vytápěná stavba nachází a požadovaných teplot uvnitř domu/ bytu. Pro naše zákazníky si veškeré parametry staveb zjišťujeme sami a dopočítáme potřebný příkon přesně ke splnění Vašich požadavků a zaručení maximální účinnost infratopení.

Pokud vás zajímá požadovaný příkon infrapanelů a dimenzace infratopení pro Váš dům či byt, vyplňte tento krátký formulář a náš technik Vám připraví nezávazně a zdarma výpočet příkonu infrapanelů a doporučí vhodný typ infrapanelu.
Formulář pro výpočet příkonu a dimenazce infratopení Heatwell.

Teplená ztráta domu je základ správné dimenzace infratopení a příkonu infrapanelů.

Tepelná ztráta domu / bytu se rovná součtu tepelných toků prostupem všemi stěnami (vč. podlahy a stropu) ohraničujícími vytápěnou plochu a z tepelné ztráty infiltrací (netěsnosti oken, dveří a jiných stavebních otvorů apod.). Pro výpočet tepelných ztrát musíme znát: informace o místnosti a požadovanou teplotu v místnosti a nejnižší teplotu za stěnou (standardně je celá ČR zmapována a tyto údaje jsou normovány a standardně je používáme). Výsledný rozdíl mezi vnitřní a vnější teplotou se nazývá teplotní spád který se může pohybovat mezi 35 až 45°C a jedná se o plochu stěny (okna i dveře se vyjímají a počítají zvlášť) kdy z technických parametrů spočítáme součinitel prostupu tepla „U“ (W/m2K) – tuto hodnotu udávají výrobci stavebních materiálu nebo ji lze dle této normy vypočítat, ale pozor u starších staveb! Vlivem vlhkosti a degradace materiálu se tyto parametry zhoršují a prostup tepla konstrukcí roste a musíme započítat i tyto parametry a infratopení diemenzovat na horší typ stavby a příkon infrapanelů vzroste.

Zohlednění dalších parametrů stavby zpřesňuje výpočet příkonu infrapanelů a dimenzace infratopení.

K dokončení výpočtu příkonu infrapanelů a celkové dimenzace infratopení je potřeba zohlednit další přirážky a součinitele prostupů tepla a celkový výpočet příkonu infratopení bude navržena přesna na míru každému domu. Proto není možné infrapanely prodávat v e-shopech atp.., neboť tyto výpočty si nemůžete bez znalosti veškerý informací zpracovat samostatně.
Z vypočítaného příkonu infrapanelů se volí v každé místnost nejbližší vyší typ infrapanelu. Pokud je příkon infratopení vyšší než výpočet tepelných ztrát, nevzroste spotřeba! Infratopení pouze získá potřebnou dynamiku a místnost je rychleji vytopena a infrapanel se dříve vypne. Spotřeba infratopení bude stále stejná. Vyrobené teplo infrapanely v kWh odpovídá prostupu tepla konstrukcí takéž ve watech na metr čtvereční. Příkon infrapanelů a celková dimenzace infratopení je vždy volena s dostatenou rezervou.
Významným faktorem úspory energií jsou přesné termostaty, o nichž jsme si psali v jiné kapitole.