infrapanely hlavicka infratopeni heatwell

Otázka – Jaká bude spotřeba elektrické energie infrapanely (kWh) a celkové provozní náklady na vytápění infratopením?

Spotřebu elektrické energie je možné přesně spočítat známe-li veškeré technické parametry domu. Výpočet vychází z tepelné ztráty objektu a úřinnosti infrapanelů. Provozní náklady jsou tedy přímo úměrné kvalitě svavby a infratopení. Výpočet připraujeme ZDARMA. Provozní náklady resp. náklady na vytápění zahrnují několik dalších důležitých položek:

Tepelná ztráta objektu – přímo úměrně odpovídají i náklady na vytápění a spotřeba infrapanelů.

Roční spotřeba elektrické energie je závislá na tepelně-izolačních vlastnostech objektu a tedy prostupu tepla zdí, podlahou, stropem, okny a průvzdušností (únik teplého vzduchu netěsnostmi oken a dveří). Tepelná ztráta odpovídá rozdílu teplot uvnitř a vně domu a spotřeba vytápění je množství energie které je třeba dodat aby byla dosažená tepelná pohoda. Naše společnost počítá tepelné zráty objektu se započítáním všech parametrů stavby včetně nadmořské výšky, orietnace místností vůči světovým stranám, intenzity větrů a celé řady dalších parametrů. Změřenou účinností infrapanelů Heatwell v jednotlivých typech staveb je tento koeficient do výpočtu tepelné ztráty objeku započítán.
Závěrem: Pokud nám vyplníte krátký dotazník o Vaší stavbě, připravíme Vám zdarma a nezávazně výpočet provozních nákladů a spotřebu infratopení.

Zvolený tarif elektrické energie – snižují náklady na provoz domácnosti a el. spotřebičů.

Na infrapanely se vztahuje autoamtické získání „přímotopného“ tarifu D45d. Vytápění v přímotopném režimu je realizováno tak, že máte 20 hodin možnost vytápět za nízký tarif a pouze 4 hodiny je provoz ve vysokém tarifu. Nízký tarif je možné využívat i pro ostatní spotřebiče v objektu a tím snížit náklady na provoz domácnosti v Kč aniž by se snížila spotřeba v kWh.
Závěrem: pouhou změnou tarifu běžná domácnost ušetří až 25% ceny energií při stejné spotřebě kWh = kupuje el. energii levněji. Při provozu infrapanelů je spotřeba el. energie pouze v NT.

Regulace infrapanelů – snižuje se spotřeba a provozní náklady infratopení až o 20%.

Infratopení se reguluje běžnými termostaty. V každé místnosti po jednom kuse. Celá domácnost tedy tvoří decentralizovaný systém vytápění a každá místnost reaguje přesně a okamžitě na změny vnějších či vnitřních podmínek. Vhodně zvolenou regulací spotřeba infrapanelů klesá až o 20%. Detailní informace k regulaci naleznete v samostatné sekci věnující se: regulaci infratopení a infrapanelů obecně.

Umístění infrapanelů – nevhodné umístění zvyšuje provozní náklady a roste spotřeba infratopení.

Správným umístěním infrapanelů je dosaženo optimální tepelné pohody a vysoké účinnosti infrapanelů. Nevhodným umístěním lze snížit účinnost až na úroveň přímotopného vytápění. Proto nikdy nenavrhujte nejen příkon infrapanelů, ale i umístění infratopení. Návrh příkonu infratopení, zaměření stavby a určení umístění infrapanelů připravujeme zdarma a nezávazně. Požadavek na zpracování nám zašlete jednoduchým vyplněním tohoto formuláře. Dozvít se tak kompletní náklady na pořízení provozt infratopení a spotřebu enrgií. Více o umístění infratopení se dočtete v samostatné odpovědi na: optimální umístění infratopení.

Rychlost a přesnost návrhu nákladů na provoz vytápění – jak poznat profesionální firmu.

Návrh infratopení je specifický obor. Musíte znát nejen výpočty tepelných ztrát, ale i vlastnosti infrapanelů a akumulační vlastnosti zdiva a jeho vlhkost. Na trhu můžete i v dnešní době nalézt společnosti které Vám připraví návrh vytápění a spočítají spotřebu bez zjištění základních informací o Vaší stavbě a vychází pouze z plochy domu a metrů krychlových a násobí tyto hodnoty různými koeficienty. To je špatně a na tyto společnosti pozor! Profesionální firma od Vás pro finální návrh vytápění musí získat veškeré dostupné informace ze kterých připraví výpočet ze kteréhu budete znát náklady na vytápění a bude jasná spotřeba infrapanelů.

Musí znát:

  • typu zdiva, oken.
  • materiál a technické informace o zateplení nejen fasády ale i podlah a stropů.
  • nadmořskou výšku.
  • zda je budova v zástavbě nebo v otevřené krajině.
  • na jakou teplotu chcete topit a k tomu přizpůsobit výpočet příkonu infratopení.

Chyby neprofesionálních firem:

Pokud se v projektu dočtete že počet topných dnů je napřílad 180, pak si můžete být naprosto jistí že výpočet je záměrně poddimezován a informace o spotřebě infratopení je zkreslená. Reálná spotřeba infrapanelů bude vyšší a náklady na provoz infratopení také. Tento počet topných dnů se v ČR prakticky nenachází.
Dále pokud je počet hodin provozu denně pod 4-5 hodin, je příkon infratopení buď záměrně zkreslen nebo jsou infrapanely předimenzovány a cena infratopení zbytečně vysoká a náklady na pořízení infrapanelů budou vysoké.
Naše společnost si zakládá na profesionalitě návrhu, máme dostatek techniků na realizaci měření staveb a návrhu infratopení. Návrh infratopení připravujeme do 24 – 48 hodin a zaměření staveb také. Návrh vytápění obsahuje celkové pořizovací náklady infratopení, roční provozní náklady v odpovídajícím typu domu a lokalitě a veškeré informace k realizaci infratopení na klíč.

Mám zájem o nezávaznou kalkulaci provozních nákladů infratopení a zajímá mne i spotřeba v kWh a Kč.

Pokud máte zájem o nezávazné zpracování nabídky kontaktujte nás přímo, nebo vyplňte krátký orientační formulář a náš technik Vám nezávazně a zdarma připraví návrh vytápění infrapanely Heatwell a spočítá náklady provozní a pořizovací .