infrapanely hlavicka infratopeni heatwell

Princip infratopení Heatwell

Sálavé infrapanely Heatwell sálají přirozené teplo které cítíte okamžitě. Užijte si příjemné a zdravé klima a vynikající tepelnou pohodu.

Sálavé vytápění:

Moderní sálavý topný systém Heatwell nahrazuje starší způsoby vytápění na bázi konvekce. Sálavé vytápění stejně jako kachlová kamna primárně ohřívají stěny, strop, podlahu a vybavení interiéru. Povrchová teplota těchto ohřátých povrchů je mírně vyšší nebo stejná jako teplota vzduchu. princip infratopení
Tím se zabraňuje kondenzaci vody a vzniku plísní. Zdivo je vysoušené a v dlouhodobém horizontu dochází ke snížení nákladů na vytápění. 

Od takto ohřátých povrchů se až sekundárně ohřívá vzduch, který prohřívá i místa kam sálavé topení „nevidí“ tedy i pod stůl atp.., jak je často předmětem diskusí. ´

Čím rovnoměrněji infrapanely „vidí“ do prostoru a čím větší plochu ohřejí, tím je účinnost a výsledná tepelná pohoda lepší. Umístění panelů je věnována samostatná kapitola a v návrhu vytápění je pozicím infrapanelů věnována zvýšená pozornost.

Každá místnost má jen termostat a jeden či více infrapanelů. Teplotu tak reguluje externí termostat, který lze zvolit podle požadavku na funkce a design. Teplo tak vzniká až v době potřeby a v místě potřeby a nikoliv jako u tepelného čerpadla nebo plynového kotle v centrálním bodě s rozvody po celém domě což není efektivní a obtížně se celá soustava reguluje. S infrapanely na stavíte na regulaci požadovanou teplotu v požadovaný čas a nic jiného neřešíte.

(!) Návrhem svépomocí lze výsledný efekt úspory a tepelné pohody sálavého vytápění značně snížit.

infratopení jako kachlová kamna

Běžné konvekční plynové nebo elektrické vytápění

primárně ohřívá vzduch od kterého se poté ohřívají povrchy v místnosti a pouze malá část tepla spadá do sálavého spektra. Podíl sálavého tepla je rozhodující pro pocit tepelné pohody. Při použití topných radiátorů pod okny navíc ztrácíte cenné teplo tepelnou ztrátou oken a ohřevem venkovní zdi bezprostředně za radiátorem.

Teplý vzduch se hromadí u stropu a dostavuje se pocit studených nohou, kdy průměrná teplota v místnosti je podle Vašich představ ale u stropu je o 3-4 °C vyšší a u podlahy o 2-3°C nižší. Vzniklý teplotní rozdíl zhoršuje pocit tepla a zvyšuje náklady na vytápění. Stěny jsou chladnější a tedy i absorbují vzdušnou vlhkost jako když vyjmete lahev vody z lednice ovšem v menším měřítku ale o to větší ploše. Vzduch je vysoušen, stěny vlhnou a roste jejich tepelná ztráta a náklady na vytápění.

infrapanely heatwell

Nejúspornější způsob přenosu tepla do prostoru – infratopení

Sálavé infrapanely Heatwell vyhřívají místnosti prakticky bez ztráty, prospívá zdivu a prodlužuje jeho životnost, teplo vzniká přímo v místě využití a použitá se přesná regulace která dokonale reguluje aktuální požadavky na teplo a ostatní zdroje tepla v prostoru bez zbytečné tepelné setrvačnosti jako u podlahového vytápění.

Sálavým vytápěním infrapanely Heatwell získáváte kvalitní úsporný plnohodnotný topný systém.