infrapanely hlavicka infratopeni heatwell

Tepelná pohoda vytápění infrapanely

Tepelná pohoda charakterizuje pocit tepla v místnosti. Při stejné teplotě vzduchu není vždy stejný pocit tepla.

Na tepelnou pohodu mají zásadní vliv tyto faktory:

1) teplota vzduchu,
2) vlhkost vzduchu,
3) rychlost proudění vzduchu,
4) součet teplot všech povrchů v místnosti,

Tepelná pohoda znamená, že je dosaženo takových tepelných poměrů, kdy člověku není ani chladno, ani příliš teplo – člověk se cítí příjemně.

Infratopení Heatwell – tepelná pohoda kterou jiné systémy vytápění nedosáhnou!

Infrapanely Heatwell jsou konstruovány pro zajištění nejvyšší efektivity přenosu tepla do prostoru a současně nejlepšího poměru všech parametrů tepelné pohody. Výsledkem je potřeba topit na nižší teplotu vzduchu než u běžných konvekčních topných systémů s efektem nižších provozních nákladů.

 

Základní podmínky dosažení příjemné tepelné pohody:

  • Teplota vzduchu má být v rozmezí 18,5°C až 21,5°C a v koupelně doporučujeme vyšší teplotu.
  • Relativní vlhkost vzduchu doporučujeme od 35 do 65%.
  • Proudění vzduchu je doporučené max. 0,15 m/s.
  • Vnitřní teplota místnosti zůstává stálá a mění se pouze teplota vnější.

Suchý vzduch = vysoušení sliznice, snížení obranyschopnosti organizmu.

V bytech s ústředním / konvekčním vytápěním je nutno v zimním období vzduch zvlhčovat. V tomto období dochází vlivem vytápění k poklesu relativní vlhkosti vzduchu na 20 % i méně. Organismus je tak vystaven nefyziologickému prostředí, kde i u zdravých jedinců dochází k intenzivnímu vysoušení sliznice horních cest dýchacích, tím klesá jejich ochranná funkce a stoupá možnost průniku škodlivých látek až do dolních cest dýchacích.

Vlhký vzduch = tvorba alergenů a zvýšení nákladů na vytápění.

Naopak, v případě například starých kamenných domů s vysokou vlhkostí zdiva může dosahovat relativní vlhkost vzduchu nad 65%. Při vysoké vlhkosti vzduchu vzniká riziko tvorby plísní a rozmnožování roztočů, z jejichž tvorby vznikají významné alergeny. V neposlední řadě vysoká vlhkost stavby degraduje stavební materiály a zkracuje životnost stavby, zhoršují se tepelně-izolační vlastnosti a náklady na vytápění rostou.

Proč ostatní topné systémy nedosáhnou na stejnou komfortní tepelnou pohodu jako infrapanely?

Podlahové topení

Topné kabely, folie, teplovodní trubky fungující na identickém principu primárně ohřívají podlahu od které se ohřívá vzduch.

Navzdory některým prodejcům, zejména korejských a čínských topných folií, podlahové topení NESÁLÁ její sálavý výkon je minimální a tvoří cca 5-10% celkového přenosu tepla do prostoru. Sálavý výkon roste exponenciálně s teplotou a rozdíl ve vysálaném výkonu podlahového topení (cca 25 °C ) a infrapanelů ( cca 95 °C) je více jak pětinásobný. Na tepelnou pohodu tedy pouze působí teplo od podlahy, kdy máte nohy v teple, ale stěny a vybavení místnosti je vždy chladnější než vzduch. Vzduch intenzivně cirkuluje v prostoru což negativně ovlivňuje tepelnou pohodu. Teplý vzduch a chladnější stěny dávají za vznik snížení vlhkosti vzduchu který kondenzuje ve stěnách a zhoršuje se pocit příjemného dýchání v místnosti. Současně má zdroj tepla – podlaha – vysokou tepelnou setrvačnost a reaguje s velkým zpožděním na požadavky regulace a externí zdroje tepla jako oslunění místnosti nebo ostatní elektrospotřebiče. 

Radiátory

Konvekční vytápění je asi nejméně komfortním systémem přenosu tepla do prostoru. Radiátory nasávají chladný vzduch u podlahy spolu s prachovými částicemi a uvádí do pohybu směrem ke stropu.

Teplota vzduchu je zbytečně vysoká a u stropu se hromadí teplý vzduch a zůstává u stropu a u podlahy je nejchladněji ze všech topný systémů.

Osoba v prostoru je tak vystavena nízké teplotě u podlahy a vysoké u stropu. Stěny místnosti jsou jako u podlahového topení chladnější a působí negativně na pocit tepla v místnosti.

Současně se vzduch vysoušen efektem kondenzace vlhkosti teplého vzduchu v chladnějších stěnách s možným rizikem vzniku plísní.

Infrapanely

Ohřívají jak podlahu tak i stěnu i strop a tedy prostor prohřívají místnosti nejrovnoměrněji ze všech topných systémů na trhu.

Minimální konvekční proudění kolem infrapanelu a minimální ohřev vzduchu snižuje rozdíl teploty mezi podlahou a stropem na nejnižší interval ze všech topných systémů na trhu.

Vzduch v místnosti se ohřívá rovnoměrně od všech povrchů v místnosti a tak je rychlost proudění vzduchu nejnižší ze všech topných systémů na trhu.

Součet teplot povrchů a současně sálavé teplo od infrapanelu působí nejvyšším podílem komfortního sálavého tepla ze všech topných systémů na trhu.