infrapanely hlavicka infratopeni heatwell

Vytápění bytů a bytových domů

Vytápění bytu elektřinou, výhody a porovnání.

Jak vybrat nejvhodnější vytápění pro byt nebo i celý bytový dům? Rozhodněte se na základě pečlivého výběru vytápění podle Vašich preferencí. Pokud hledáte levné a energeticky úsporné topení bytu, přečtěte si níže návod na volbu nejvhodnějšího systému vytápění.

K výběru topení je třeba přistupovat komplexně a pečlivě zvážit veškeré aspekty výběru. Vytápění bytů tvoří největší položku v rozpočtu domácnosti a topná sezona je delší jak 200 dní. Důležité jsou tedy jak celkové náklady, ale i tepelná pohoda a působení topení na naše zdraví.

Náklady na pořízení vytápění bytu.

Při volbě vytápění bytu je nutné plánovat systém vytápění s ohledem na možnosti bytu a domu ve kterém se byt nachází, případně možnosti přestavby či rekonstrukce.

Komín pro vytápění bytu

Pořízení komínu je nutné pro plynové topení, topní dřevem nebo uhlím. Volbou plynového vytápění musíte zajistit normou odpovídající odkouření. U starších staveb je třeba komín vyfrézovat na odpovídající průměr a komín vyvložkovat. Náklady mohou dosahovat i desítek tisíc korun. Při vytápění bytů infrapanely Heatwell žádný komín NEPOTŘEBUJETE.

Přívody energií pro vytápění bytu.

Každé topní vyžaduje realizaci přívodu energií. Pro plyn musíte zajistit přípojku, rozvod plynu do bytu. Pokud je již plyn přiveden, je třeba provézt revizi plynu. Náklady dosahují několika tisíc korun. Elektrické vytápění nový přívod elektřiny nevyžaduje, pouze je v některých případech potřeba zajistit změnu tadifu na D45d, toto naše společnost zajišťuje na klíč. Změnou tarifu získáte levnější elektrickou energii pro celou domácnost. Úspora nákladů může dosáhnout až 35%, v ročních nákladech lze počítat s úsporou cca 4-5 000 Kč za rok. Investice do změny tarifu je návratná za první rok provozu infratopení. Infrapanely Heatwell náklady na pořízení topení v bytě NEZVYŠUJÍ.

Technické prostory pro vytápění bytů.

Velikosti bytů zpravidla neumožňují hýřit prostorem pro technické místnosti. Je důležité pečlivě zvažovat jednotlivé systémy vytápění bytu. Infrapanely Heatwell žádné technické místnosti NEPOTŘEBUJÍ.

Rozvody tepla pro vytápění bytu.

Jednotlivé topné systémy vyžadují různé způsoby rozvodů tepla. Zpravidla jsou realizovány radiátory a rozvodem trubek po bytě. Rozvody vyžadují bourací práce a značný zásah do konstrukce bytu a samozřejmě vyšší náklady na realizaci. Rozvody elektřiny k infratopení Heatwell jsou rychle realizovatelné a cena realizace je minimální, do každé místnosti jeden přívod elektřiny a regulátoru – termostatu. Infrapanely Heatwell jsou nejrychleji realizovatelný zdroj tepla s nejnižšími provozními náklady, které v běžném bytě o ploše cca 70m2 dosahují cca 10 000 Kč či méně.

Samotný zdroj tepla pro topení bytu elektřinou.

Důležitou položkou nákladů je pořízení samotného zdroje tepla pro vytápění bytu. Náklady na pořízení lze snadno získat oslovením firem specializujících se na dodávky a montáž topení pro byty, bytové domy. Náklady na topný systém snadno získáte po vyplnění on-line formuláře. Naše společnost zpracuje návrh nezávazně a zdarma.

Součtem nákladů budete znát celkové náklady na pořízení topení Vašeho bytu.

Výběr nejvhodnějšího vytápění bytu tímto nekončí. Dalšími položkami jsou: náklady na provoz vytápění bytu a náklady na servis a údržbu topného systému.

Náklady na provoz elektrického topení bytu, bytového domu.

Provozní náklady topení bytu jsou důležitou položkou. Přesně spočítané náklady by měly zohledňovat:

  • typ stavby bytového domu,
  • velikost bytu a jednotlivých místností,
  • typ zdiva bytového domu,
  • tepelně-izolační vlastnosti oken a dveří,
  • nadmořskou výšku umístění bytového domu,
  • požadovanou teplotu v místnostech,

Profesionální dodavatel tepelné techniky tyto informace od Vás musí získat před dokončením finálního návrhu. Pokud si tyto informace nevyžádá, jedná se o první upozornění že návrh nemusí být plně funkční. Naše společnost si veškeré informace zajistí prostřednictvím vyškolených techniků. Předběžnou představu o provozních nákladech topení bytu nebo bytového domu získáte jednoduchým vyplněním formuláře na návrh topení bytu, bytového domu. Vyplnění zabere cca 2 minuty, je zdarma a nezávazný.

Náklady na servis a údržbu topení bytu a bytových domů.

Důležitou nákladovou položkou jsou náklady na servis a údržbu topení bytu. Plynové topení, topení elektrokotlem atp., vyžaduje pravidelný servis nutný z důvodu opotřebení mechanických součástí – čerpadel, ventilů, elektroniky, spojů teplovodních trubek a dalších součástí. Pravidelným nákladem je povinná revize plynových kotlů a normám odpovídající vyvložkovaný komín. Při volbě topení do Vašeho byt si prodejcem nechte předložit ceny nejčastěji opravovaných částí a zpracujte si plán oprav na cca 15-20 let. To je zpravidla nejdelší plánovaná životnost běžného topení Vašeho bytu.
Vytápění bytů s infrapanely Heatwell jsou náklady na servis a údržbu prakticky nulové. Aktivní částí je termostat, který je levný a výměna probíhá zpravidla jednou za cca 10 let. Kvalita infrapanelů Heatwell Vám zaručuje dlouhodobý provoz vytápění bytu bez oprav.

Pokud investujete čas a energii na vytvoření seriózního porovnání nákladů na pořízení, provoz, servis a údržbu, budete mít jistotu, že infrapanely jsou nejvýhodnější a nejlevnější vytápění bytů v bytových domech.

Infrapanely Heatwell nabízejí nejvýhodnější poměr všech nákladových položek.

Důležitým faktorem pro výběr topení bytu je tepelná pohoda, kterou Vám v nejvyšší míře nabídnou pouze infrapanely Heatwell.