infrapanely hlavicka infratopeni heatwell

Penziony, hotely

Vytápění hotelů a penzionů. Infratopení pro hotel a penzion, ubytovnu.

Jak vybrat nejvhodnější vytápění pro Váš hotel či penzion, případně jiné ubytovací zařízení jako je ubytovna atp.? Rozhodněte se na základě pečlivého výběru podle Vašich preferencí. Pokud hledáte levné a energeticky úsporné topení hotelu či penzionu, přečtěte si více o výhodách sálavého topení infrapanely.

K výběru topení je třeba přistupovat komplexně a pečlivě zvážit veškeré aspekty výběru. Topení hotelu či penzionu tvoří největší položku v rozpočtu ubytovacího zařízení a topná sezona je zpravidla delší jak 200 dní. Důležité jsou tedy jak celkové náklady, tak i tepelná pohoda a působení topení na naše zdraví a zejména na spokojenost hostů včetně možnosti snadné regulace ale i dohledu nad nastavenými teplotami klientů.

Výhody infratopení vytápění hotelu, penzionu, ubytovny.

 • přesně regulovatelné topení infrapanely v každém pokoji, možnost napojení infratopení na PC a možnost on-line přehledu a nastavení teploty, případně napojit na rezervační systém.
 • Teplo vzniká okamžitě a beze ztrát. Infrapanely mění elektřinu na teplo se 100% účinností.
 • infrapanely vysouší zdivo, nevíří prach, příznivě působí na tepelnou pohodu osob.
 • Infratopení lze umístit i na strop a tím uspořit prostorovou náročnost infrapanelů.
 • Přesný odečet spotřeby infrapanely Heatwell. Možnost přesného rozúčtování nákladů.
 • Dlouhá životnost infratopení bez servisních zásahů.
 • Krátká doba realizace topení infrapanely. Rychlý přehled o pořizovacích a ročních provozních nákladech získáte snadným vyplněním naší kalkulačky topení infrapanely.

Náklady na pořízení vytápění hotelu, penzionu, ubytovny.

Při volbě topení hotelu, penzionu, ubytovny je nutné plánovat systém vytápění s ohledem na možnosti stavby ze které je hotel, penzion či ubytovna postavena, jaké jsou možnosti přestavby a rekonstrukce vytápění.

Komín na vytápění hotelu, penzionu, ubytovny.

Pořízení komínu je nutné pro plynové topení, topní dřevem nebo uhlím. Volbou plynového vytápění musíte realizovat odpovídající odkouření. U starších typů staveb je třeba komín vyfrézovat na odpovídající rozměr a komín vyvložkovat. Náklady mohou dosahovat i desítek tisíc korun. Při vytápění hotelů, penzionů či ubytoven infrapanely Heatwell žádný komín NENÍ POTŘEBA.

Přívody energií k vytápění hotelu, penzionu, ubytovny.

Každé topení vyžaduje realizaci přívodu energií. Pro plyn musíte zajistit přípojku do budovy, rozvod plynu do kotelny či jednotlivých apartmánů a bytů. Pokud je již plyn přiveden, je třeba provézt revizi plynu která je nutná každý rok. Náklady dosahují několika tisíc korun. Elektrické topení nový přívod elektřiny nevyžaduje, pouze někdy je potřeba zajistit změnu tarifu na D45d. Tuto změnu zajišťujeme na klíč. Změna tarifu Vám zajistí levnější elektrickou energii pro celý objekt včetně případných kuchyňských prostor, společenských atp.. Úspora nákladů může dosáhnout až 35% a v ročních nákladech je tato úspora v desítkách tisíc korun které se započítávají do celkové úspory infratopení čili topení infrapanely. Návratnost investice pořízení infratopení infrapanely pro hotely, penziony a ubytovny dosahuje 3-5 let.

Technické prostory vytápění hotelu a penzionu.

V případě pořízení plynového topení, topení na tuhá paliva atp., je nutné budovat technické místnosti, stoupačky pro nákladné a prostor zabírající technologie. Infrapanely Heatwell žádné technické místnosti NEPOTŘEBUJÍ.

Rozvody tepla vytápění hotelů, penzionů, ubytoven.

Jednotlivé topné systémy vyžadují různé způsoby rozvodů tepla. Zpravidla jsou realizovány radiátory a rozvodem trubek po budově. Rozvody vyžadují bourací práce a značný zásah do konstrukce hotelu, penzionu, ubytovny a samozřejmě vyšší náklady na realizaci. Rozvody elektřiny pro infrapanely Heatwell jsou rychle realizovatelné a cena realizace je minimální. Pro každou místnost jeden přívod elektřiny a regulátoru – termostatu. Infrapanely Heatwell jsou nejrychleji realizovatelný zdroj tepla s nejnižšími provozními náklady. Infrapanely lze snadno regulovat i centrálním řízením z MAR nebo jiného bodu s přístupem k internetu.

Samotný zdroj tepla vytápění hotelu a penzionu elektřinou.

Důležitou položkou nákladů je pořízení samotného zdroje tepla pro vytápění hotelů či penzionů. Náklady na pořízení lze snadno získat oslovením firem specializujících se na dodávky a montáž topení pro náročné prostory hotelů a penzionů. Náklady na topný systém snadno získáte po vyplnění on-line formuláře. pro menší rozsah stavby, nicméně projekty typu vytápění hotelů, penzionů či ubytoven vždy připravujeme až po prvním osobním setkání kdy od Vás získáme veškeré informace.

Součtem nákladů budete znát celkové náklady na pořízení vytápění hotelu, penzionu, ubytovny.

Výběr nejvhodnějšího vytápění ale nekončí! Dalšími položkami jsou: náklady na provoz vytápění hotelu či penzionu a náklady na servis a údržbu celého topného systému.

Náklady na provoz elektrického vytápění hotelu penzionu a ubytovny.

Provozní náklady vytápění hotelů a penzionů by měly zohledňovat:

 • typ stavby hotelu, penzionu, ubytovny,
 • velikost jednotlivých místností,
 • typ zdiva stavby,
 • typ a velikost oken,
 • nadmořskou výšku umístění hotelu, penzionu,
 • požadovanou teplotu v bytových i nebytových prostorách,

Kvalitní dodavatel vytápění od Vás tyto informace musí požadovat před dokončením finálního návrhu. Pokud si tyto informace nevyžádá, jedná se o první prohřešek profesionálního přístupu ke klientům. Naše společnost si veškeré informace zajišťuje prostřednictvím vyškolených techniků. Základní představu o provozních nákladech vytápění hotelu, penzionu, ubytovny, získáte jednoduchým vyplněním formuláře na návrh vytápění rodinného domu kde nám nahrajte kompletní projektovou dokumentaci.

Náklady na servis a údržbu topení infrapanely.

Důležitou položkou v nákladech na vytápění jsou náklady na servis a údržbu topení bytu. Plynové topení, topení elektrokotlem vyžaduje pravidelný servis který je nutný z důvodu opotřebení namáhaných součástí – čerpadel, elektroniky, ventilů a spojů teplovodních trubek a dalších součástí. Každoroční pravidelná platba jsou povinné revize plynových kotlů. Při volbě topení pro Váš hotel nebo penzion si prodejcem předložit ceny nejčastěji opravovaných částí a připravte si plán oprav na cca 15-20 let.

Vytápěním hotelu či penzionu infrapanely Heatwell dosahují náklady na servis a údržbu prakticky nulových hodnot. Opotřebovává se pouze termostat, který je cenově dostupný a výměna probíhá zpravidla jednou za cca 10 let. Kvalita infratopení Heatwell Vám zaručuje dlouhodobý provoz infrapanelů bez oprav a reklamací.

Investujete-li čas a energii na vytvoření kvalitního porovnání nákladů na pořízení, provoz, servis, údržbu pak budete mít jistotu že infratopení je nejúspornější a nejlevnější systém topení hotelů, penzionů a ubytoven.

Infratopení nabízejí nejlepší poměr všech částí nákladů.

Důležitá je také tepelná pohoda, která Vašim klientům bude vyhovovat a budou se k Vám vždy rádi vracet.