infrapanely hlavicka infratopeni heatwell

Proč jsou infrapanely v praxi výhodnější než plynové vytápění?

Topení plynovým kotlem

 • vyšší cena pořízení kotle a radiátorů
 • cena rozvodů vody nyní zpravidla v mědi.
 • cena odkouření kotlů =komín
 • cena odborné montáže – plyn není možné montovat svépomocí a rozvody vody v případě poruchy těsnosti způsobí vytopení domu/bytu.
 • cena přípojky pokud není, je třeba zaplatit + paušální platby

Topení infrapanely Heatwell

 • cena infrapanelů je nižší  než u plynového vytápění.
 • cena pouze kabelů CYKY v jednom směru je cca o 90% nižší.
 • žádné. Elektrické vytápění nemá odkouření.
 • cena instalace infrapanelů odbornou firmou je o cca 40% nižší.
 • žádné. Elektrickou přípojku dnes má každý dům i byt.
Závěr:

Pořizovací náklady na sálavé vytápění jsou v součtu všech přímých nákladů na realizaci až o 40% nižší!

2) Provozní náklady

Plynové topení

 • vytápění raditátory vyžaduje rozvod teplé vody z centrálního bodu. Každý radiátor snižujte teplotu topné vody a na trase dochází ke ztrátám tepla vedením, často je vedení ve venkovní stěně a tím roste tepelná ztráta objektu.
 • centrální zdroj tepla a jeho rozvod je na každém radiátoru regulován hlavicemi s velmi nízkou přesností měření teploty v místnosti. Regulace hlavicemi je nepřesná a zbytečně se přetápí a pomalu reagují na solární zisky okny nebo jiných zdrojů.
 • umístění radiátorů pod okny zvyšuje tepelnou ztrátu místnosti únikem tepla konstrukcí s nejhoršími tepelně-izolačními vlastnostmi. Teplo uniká stěnou za radiátorem a okny na které proudí ohřátý vzduch.
 • podlahové topení prohřívá podloží a i přes izolace v podlaze dochází ke ztrátám.
 • výhřevnost plynu a jeho cena je dnes mírně výhodnější než el. energie. Vyšší účinnost je až o 20%.
 • platíte paušální poplatky za přívod plynu i elektřiny.

Topení infrapanely Heatwell

 • každý infrapanel má přívod el. energie bezztrátově přivedený napřímo a el. energie se spotřebovává pouze když je třeba a po dobu když je třeba topit v dané místnosti. Úspora bezztrátovým přívodem energií až 15%.
 • každá místnost má termostat vhodně umístěný v prostoru a přerušuje přívod el. energie k panelu. Lze volit i centrální řízení přes PC/tablet/mobil a provoz lze načasovat na míru používání dané místnosti. Úspora regulací až 10%.
 • Infrapanely se neumísťují pod okna, okna se nerosí neboť část tepla které se od skla odráží zabraňuje jejich rosení. Konvekční teplo panelů na stěně zajišťuje proudění tepla v místnosti bez ztráty v porovnání s radiátory pod oknem. Úspora vhodným umístěním až 15%.
 • Infrapanely neprohřívají podlahu tak do hloubky jako podlahové topení. Tím uspoří až 10% na prostupu tepla konstrukcí. Toto naše společnost v rámci objektivity a firemní kultury jako jediná na trhu přiznává 🙂 Přesto je vytápění infrapanely významně účinnější v přenosu tepla do prostoru a vzniklé tepelné pohody.
 • platíte pouze za přívod elektrické energie. Úspora až 3500 Kč / rok – 70 000 Kč / 20 let.
Závěr:

Provozní náklady sálavého vytápění jsou v porovnání s plynovým vytápěním nižší až o 20-30%

3) Náklady na opravy a revize

Plynové topení

 • plynový kotel obsahuje řadu rizikových komponent které podléhají běžnému opotřebení jako elektronika, ovládací prvky, spínače, relé, oběhové čerpadlo, hořák, ventily a další. Radiátory v kombinaci s vodou korodují a jejich současná kvalita zvyšuje riziko proreznutí atp.. V horizontu 20 let kotel vyžaduje servisní náklady v průměru cca 2000 – 4000 Kč / rok
 • každý plynový kotel / waw topení ze zákona musí být každý rok zkontrolováno a případně vyčištěno. Náklady na revize jsou cca 1500-2000 Kč / rok

Topení infrapanely Heatwell.

 • infrapanel nemá žádný ovládací prvek ani elektroniku podléhající opotřebení. Pouze externí termostat který přerušuje přívod el. energie k tělesu. V případě poruchy například firma ABB dodává pouze náhradní spínací část za cenu cca 400 Kč. Spínací kontakty bezproblémově zvládají z praxe provoz déle jak 10-20 let. Infrapanely nemají žádný mechanický prvek snižující jejich životnost. Náklady na opravy jsou v horizontu 20 let o cca 90% nižší.
 • infrapanely nevyžadují žádné revize ani čištění. V horizontu 20 let uspoří až 40 000 Kč!
Závěr:

Náklady na údržbu a servis infratopení Heatwell jsou v horizontu 20 let prakticky nulové.

4) Výroba el. energie FV panely

Plynové topení

Plyn není možné vyrobit svépomocí. Vždy budete plně závislí na dodávkách z okolních států.

Topení infrapanely Heatwell.

FV panely mohou i v zimních měsících vyrábět část potřebné el. energie. Česká Republika má dostatečný výkon elektráren pro soběstačný provoz a dále plánuje rozšíření Dukovan atd.., Dle TZ domu a výkonu FV elektrárny lze počítat s úsporou 10-30%. Pokud uvažujete o kvalitní a účinné fotovoltaické elektrárně zajišťujeme realizace na klíč také německého výrobce STORION – více na https://www.fvesystemy.cz

Závěr:

Směr celé ekonomiky k elektrifikaci a obnovitelným zdrojům energií posilují možnosti FVE elektráren a výroby el. energie domácnostmi. Lze tak snížit závislost na okolí na 30-50%. Cena pořízení infrapanelů a FVE je jen mírně vyšší než pouze tepelné čerpadlo s veškerými náklady na realizaci a sníží tak roční provozní náklady domácnosti o desítky procent! V horizontu 20 let jsou infrapanely a FVE nejefektivnější energetickou soustavnou s možnými přebytky do elektro auta / hybridu / klimatizace / ohřevu bazénu.

5) Tepelná pohoda

Plynové topení

Vytápění plynem umožňuje tři způsoby přenosu tepla do prostoru:

1) radiátory – teplý vzduch u stropu, chladnější stěny, rychlé proudění vzduchu a prachu, suchý vzduch, žádný sálavý zdroj tepla v prostoru. Tepelná pohoda nízká.

2) podlahové topení – teplo jen od nohou, stěny chladnější, proudění vzduchu a prachu, suchý vzduch, pomalá reakce na změny teploty. Tepelná pohoda střední.

3) Kamna WAW – nejméně komfortní zdroj tepla, víří prach, spaluje kyslík, teplý a suchá vzduch u stropu, přepálené prachové částice. Tepelná pohoda velmi nízká.

Topení infrapanely Heatwell.

infrapanely jsou nejblíže k pravým kachlovým kamnům. Sálavé teplo ohřívá celý prostor rovnoměrně, nevíří prach a prohřívají i podlahu. Podlaha je tedy v porovnání s vytápění radiátory o cca 2-3°C teplejší.

Při provozu infratopení se díky lepší tepelné pohodě může topit o cca 1-2-3°C na nižší teplotu vzduchu než u konvekčního vytápění. Úspora nákladů lepší tepelnou pohodou je až 15%.

Závěr:

Sálavé vytápění v porovnání s konvekčním nebo podlahovým vytápěním poskytuje nejlepší tepelnou pohodu. Rovnoměrně prohřívá všechny povrchy v místnosti, nevíří prach, vzduch je přirozeně vlhký a nevysouší se. 

5) Bezpečnost provozu

Plynové topení

Bezpečnost plynu je v průměru vysoká, ale pokud se je únik plynu, jsou následky extrémní: viz. info a karmy. Dále plynové trouby, přípojky v zemi atp…, hrozí stále nebezpečí výbuchu nebo úniku CO2.

Topení infrapanely Heatwell.

Dnes jsou všechny domácnosti vybaveny jističi a nové rozvody i proudovými chrániči zabraňujícími úrazu el. proudem. Bezpečnost je velmi vysoká. Bezpečnost provozu je neocenitelná.

Závěr:

Infrapanely jsou v porovnání s plynovým vytápěním bezkonkurenčně bezpečnější než plynové vytápění.

6) Závěr porovnání plynového vytápění a infratopení Heatwell

Infrapanely Heatwell jsou:

 • levnější na pořízení,
 • mají nižší provozní náklady,
 • platíte pouze za přívod el.energie,
 • prakticky nulové náklady na údržbu a servis,
 • nabízí lepší tepelnou pohodu, přesnější regulaci,
 • možnost napojení na FV panely,
 • zaručují bezpečnější provoz,
 • nevyžadují složité rozvody vody atp..,

V součtu lze počítat že v horizontu cca 20 let uspoří infrapanely Heatwell v porovnání s plynem více jak 200-300 000 Kč na běžný RD!