infrapanely hlavicka infratopeni heatwell

Bytový dům

Pojem „bytový dům“ označuje stavební strukturu nebo budovu, která slouží k ubytování více rodin nebo domácností. Jedná se o vícepatrovou budovu, která je navržena a vybavena tak, aby poskytovala oddělené bytové jednotky pro jednotlivé domácnosti. Bytové domy mohou mít různé velikosti a uspořádání, a mohou obsahovat různý počet bytů.