infrapanely hlavicka infratopeni heatwell

Elektrosmog

Elektrosmog se skládá z různých frekvencí elektromagnetických vln, které se šíří prostředím. Patří sem rádiové vlny, mikrovlny, infračervené záření a také vyšší frekvence, jako jsou ultrafialové záření, rentgenové záření a gama záření. Tyto elektromagnetické vlny mohou být potenciálně považovány za zdroje znečištění prostředí.