infrapanely hlavicka infratopeni heatwell

Fotovoltaická elektrárna

Fotovoltaická elektrárna je zařízení, které využívá sluneční energii k výrobě elektrické energie. Tato elektrárna využívá solárních panelů, které obsahují fotovoltaické články, jež přeměňují sluneční záření na elektrický proud. Princip fungování fotovoltaické elektrárny spočívá v tom, že sluneční záření dopadá na fotovoltaické panely a interakcí s polovodičovými materiály uvnitř článků se světelná energie přeměňuje na elektrickou energii. Tato elektrická energie je následně sbírána a přivedena do elektrické sítě, kde může být využita k napájení domácností, podniků či veřejných budov.