infrapanely hlavicka infratopeni heatwell

Fotovoltaika

Princip fungování fotovoltaického článku spočívá v jevu nazývaném fotovoltaický efekt. Když sluneční záření dopadá na fotovoltaický článek, energie světla interaguje s atomy ve struktuře článku a uvolňuje elektrony. Tito volní elektrony jsou následně usměrňováni elektrickým polem v článku, což vytváří elektrický proud.