infrapanely hlavicka infratopeni heatwell

Sálavé infrapanely

Sálavé infrapanely jsou zařízení pro vytápění, která využívají infračervené teplo pro přenos energie do místnosti. Infračervené teplo je energetické teplo s delšími vlnovými délkami, které může přenášet energii na objekty a povrchy bez nutnosti ohřevu okolního vzduchu. Sálavé infrapanely fungují tak, že vytvářejí infračervené teplo pomocí speciálních topných prvků, které jsou umístěny uvnitř panelu. Toto teplo je vyzařováno do místnosti a absorbuje se objekty a povrchy, které se nacházejí v dosahu. Když tyto objekty absorbují teplo, uvolňují ho do okolí, čímž vytvářejí příjemný pocit tepla ve vytápěném prostoru.