infrapanely hlavicka infratopeni heatwell

Sálavé teplo

Sálavé teplo je forma tepla, která se přenáší pomocí elektromagnetického záření. Je to tepelná energie, kterou vyzařují hmotné objekty, jako například topná tělesa, slunce nebo ohně. Oproti konvekčnímu teplu, které se přenáší prouděním vzduchu nebo kapalin, sálavé teplo se šíří přímo ve formě elektromagnetických vln.Sálavé teplo je schopné přenést tepelnou energii na objekty a povrchy, které jsou v jeho dosahu, bez nutnosti ohřevu okolního vzduchu. Když se objekt nachází v dosahu sálavého tepla, absorbuje toto teplo a zvyšuje svou teplotu. Příklady sálavého tepla zahrnují sluneční záření, infračervené topné panely nebo ohřevnou spirálu v elektrickém sporáku.