infrapanely hlavicka infratopeni heatwell

Topná křivka

Topná křivka je grafické znázornění závislosti mezi venkovní teplotou a teplotou vytápění vytvořeného topným systémem. Je to nástroj pro nastavení optimálního chodu a regulace topného systému.Topná křivka ukazuje, jaký výkon topného systému je potřeba při různých venkovních teplotách, aby se udržela požadovaná teplota v místnosti. Obvykle se vyjadřuje jako křivka se sestupným sklonem, která ukazuje, že při nižších venkovních teplotách je zapotřebí vyššího výkonu topení.