infrapanely hlavicka infratopeni heatwell

Topný článek

Topný článek je zařízení nebo součást topného systému, které slouží k výrobě tepla pro vytápění. Topné články existují v různých formách a používají různé zdroje energie k ohřevu, jako je elektřina, plyn, olej, dřevo nebo jiná paliva. Příkladem topného článku může být elektrický topný článek, který je napájen elektrickým proudem a generuje teplo pomocí ohřevu odporovým drátem nebo elektrickým žhavením. Dalším příkladem je plynový topný článek, který spaluje zemní plyn nebo jiný plynový palivový zdroj k produkci tepla. Topné články mohou být umístěny v různých typech topných zařízení, jako jsou radiátory, podlahové topení, teplovodní kotle, konvektory nebo jiné systémy. Jejich účelem je dodávat teplou vodu, vzduch nebo jiný tepelný nosič do topného systému, který pak přenáší teplo do prostoru a zajišťuje požadovanou teplotu. Topné články jsou důležitou součástí vytápění domů, budov a průmyslových zařízení.