infrapanely hlavicka infratopeni heatwell

Topný povrch

Topný povrch je část topného systému, která slouží k přenosu tepla z topného článku nebo tepelného zdroje do okolního prostoru. Může to být povrch radiátoru, podlahového topení, teplovzdušného výměníku, infrapanelu nebo jiného zařízení. Cílem topného povrchu je efektivně předat teplo z topného zdroje do místnosti s co nejmenšími ztrátami. Optimální volba topného povrchu závisí na konkrétních podmínkách, velikosti místnosti, preferencích a náročnosti na energetickou účinnost.