infrapanely hlavicka infratopeni heatwell

Topný výkon

Topný výkon je měřítkem množství tepla, které topný systém nebo topný zdroj dokáže generovat a dodávat do prostoru za jednotku času. Udává se obvykle v kilowattech (kW) nebo v BTU/h (britských tepelných jednotkách za hodinu). Topný výkon je důležitý parametr při návrhu a dimenzování topného systému. Jeho správná volba závisí na velikosti místnosti, izolačních vlastnostech budovy, požadované teplotě a dalších faktorech. Příliš nízký topný výkon by nedokázal udržet požadovanou teplotu v místnosti, zatímco příliš vysoký topný výkon by mohl způsobit neefektivní spotřebu energie a nadměrné vytápění.