infrapanely hlavicka infratopeni heatwell

Výhřevnost

Výhřevnost je míra, která udává, kolik energie se uvolní při spalování daného paliva. Vyjadluje se v jednotkách jako kilojouly na kilogram (kJ/kg) nebo megajouly na metr krychlový (MJ/m³). Výhřevnost je důležitým parametrem při posuzování energetického potenciálu a využití paliv. Vyšší výhřevnost znamená, že palivo obsahuje více energie, kterou je možné získat při spalování. To se využívá například při výběru paliva pro topné systémy, kdy vyšší výhřevnost znamená efektivnější a účinnější vytápění.