infrapanely hlavicka infratopeni heatwell

Vytápění elektřinou, elektrické topení infrapanely.

Elektrické topení není jen elektrokotel, přímotop nebo topná folie do podlahy. Zde naleznete důležitá fakta a informace o vytápění elektřinou. Vysvětlíme zažité mýty a polopravdy a jako odborníci na elektrické sálavé vytápění Vám odborně poradíme.

Přímotopy | podlahové | stropní | stěnové | elektrokotel | infrapanely

Co přesně je to elektrické přímotopné topení čili přímotopy?

přímotopJe to systém topení, u kterého se elektřina přeměňuje prostřednictvím topných drátů nebo topných desek na energii tepelnou, která je bezprostředně předávána vzduchu proudícímu uvnitř přímotopu. Teplo vzniká lokálně přímo v místě potřeby.

Výhody a nevýhody elektrického přímotopného vytápění, topení elektřinou

Nedochází tak k nežádoucím ztrátám energie v rozvodech tepla z centrálního zdroje.

Možnost regulace přispívá ke snížení energetické náročnosti, místnosti nejsou přetápěné.

Minimální tepelná setrvačnost média jako u elektrokotle.

100% účinnost přeměny elektrické energie na tepelnou.

Nízká pořizovací cena elektrického topení.

Získání tarifu D57d pro elektrické vytápění.

Nízké pořizovací náklady elektrického topení přímotopy.

 

Nevýhody

  Minimální tepelná setrvačnost přímotopu = rychlý pokles teploty v místnosti.

Umístěním přímotopu pod oknem se zvyšují náklady na provoz nevhodnou pozicí. Teplý vzduch proudí po nejvíce ochlazované venkovní stěně a oknech a tím se zvyšují tepelné ztráty. Vytápění je neekonomické.

   Regulátor teploty bývá zpravidla umístěn na těle přímotopu a je tak nepřesný a rostou náklady na elektrické vytápění.

   Elektrické topení přímotopy víří prach a vysouší vzduch, přepaluje prachové částice.

   Díky menší účinnosti elektrického topení přímotopy je potřeba vyšší příkon a tedy i zpravidla silnější, dražší, jistič.

Závěr:

Elektrické vytápění přímotopy je levné na pořízení, relativně snadno se ovládají, bohužel mají vyšší spotřebu elektrické energie, zdravotní aspekty provozu přináší také negativa jako suchý vzduch a prašnost a tepelná pohoda trpí značným rozdílem teplot mezi podlahou a stropem a také značnou cirkulací vzduchu v místnosti.

Přímotopy se proto dnes používají pouze u nejlevnějších staveb a rekonstrukcí, jedná se spíše o nouzové a dočasné řešení.


Elektrické podlahové vytápění

Elektrické topení v podlaze je nejčastěji realizované topnými kabely zalitými v betonové podlaze, případně topnou folií / rohoží která se umisťuje pod dlažbu, plovoucí podlahu atp..

Existuje podlahové sálavé / infra topení? NE!

Sálavý výkon odpovídá teplotě povrchu zdroje tepla. Podlahové vytápění dosahuje teplot do 25 – 30°C. Sálavý výkon je pouze cca 15-20%, až 80% tepla je předáváno prostoru konvekčně a tedy se NEJEDNÁ o sálavé topení.

U infrapanelů cítíte i na vzdálenost 1-2 metrů příjemné sálavé teplo, od podlahového topení jej necítíte ani 10 cm od podlahy! Informace o sálavém podlahovém topení je v kategorie klamání spotřebitele a společnostem uvádějícím tyto informace by jste se měli vyhnout. 

Výhody elektrického podlahového topení.

Topná folie – snadná instalace vytápění zvládnutelná svépomocí.

100% účinnost přeměny elektrické energie na tepelnou.

Nízká pořizovací cena elektrického topení.

Získání tarifu D57d pro elektrické vytápění.

 

Nevýhody elektrického podlahového topení

   Topné rohože, topné kabely – nutnost instalace do betonového potěru, zvyšují se náklady na realizaci a čas instalace.

   Topné rohože, topné kabely – v případě poruchy není možné provézt opravu bez bouracích prací.

   Elektrosmog – topné folie, kabely a rohože svou konstrukcí neumožňují dokonalé odstínění elektrosmogu. Vždy si nechte předložit certifikát s garantovaným elektromagnetickým polem do 200 nT přes den a do 20 nT přes noc nejlépe typ IGEF od nezávislé certifikační společnosti.

   Topné kabely a rohože je nutné instalovat pouze do prostoru kde nebude nábytek, případně je nutné volit nábytek na „nožičkách“ aby byl prostor odvětráván.

   Topení v podlaze topí na obě strany. Tepelná izolace pod podlahové vytápění vždy propustí část tepla ztrátově do podloží. V porovnání s elektrickým topením infra panely je rozdíl teplot pod izolací na základové desce je až 10°C ve prospěch infratopení. Náklady na provoz se zvyšují. Podlahové topení víří prach. Aby jste si toto ověřili, v noci si u provozovaného podlahového topení posviťte baterkou přímo u podlahy a uvidíte jak je prach celoplošně v pohybu.

   Příliš vysoká tepelná setrvačnost. Topní v podlaze ohřívá celou hmotnost podlahy a je třeba delší čas na ohřátí povrchu podlahy a po dosažení teploty nebo solárních ziscích okny prostor přetápí. Infrapanely reagují okamžitě v řádu minut.

Závěr:

Elektrické podlahové vytápění je rozšířeným topným systémem zejména z důvodu nízké ceny a u folií rychlosti instalace. Teplo od podlahy je příjemné a zejména u staveb s nedostatečnou tepelnou izolací podlah je podlahové topení vítanou změnou. Problém nastává pokud budeme počítat – tepelné ztráty podlahou jsou vyšší než u jakéhokoliv topení. Další problém nastane v případě poruchy kdy je nutná kompletní demontáž podlah. Zdravotní aspekty provozu přináší také negativa jako elektrosmog, suchý vzduch a prašnost, která je snadno demonstrovatelná.

 


Co je přesně to stropní topení?

stropní topení

Stropní topení je technicky obdobné jako elektrické podlahové topení folií.

Trpí identickými chybami a má také podobné výhody.

Největší problém ale nastává v principu stropního topení. Teplo fyzikálně stoupá ke stropu a chlad klesá k podlaze. Ze stropu je vhodné chladitstropní topení je nejméně vhodný způsob přenosu tepla do místnosti. Teplý vzduch se hromadí u stropu, k podlaze se dostane pouze mechanicky vzniklou cirkulací vzduchu například ventilátorem.

Existuje stropní sálavé /infra topení? NE!

Sálavý výkon odpovídá teplotě povrchu zdroje tepla. Stropní vytápění dosahuje teplot do 25 – 35°C. Sálavý výkon je pouze cca 16-22%, až 80% tepla je předáváno prostoru konvekčně a tedy se NEJEDNÁ o sálavé topení.

U infrapanelů cítíte i na vzdálenost 1-2 metrů příjemné sálavé teplo, od stropního topení jej necítíte ani 10 cm! Informace o sálavém stropním topení je v kategorie klamání spotřebitele a profesionální topenáři NIKDY neinstalují stropní topení.

Proč je nabízeno a realizováno?

Na straně zákazníka převládá neznalost problematiky a snadnost instalace bez zásahu do interiéru a na straně prodejce zisk.

Závěr:

Použití stropního topení je energeticky náročné, teplý vzduch se hromadí u stropu, tepelná ztráta místností roste a v případě poruchy je nutné demontovat celý strop. Důkladně si volbu stropního topení rozmyslete a navštivte reference starší 5 – 10 let. Pozor na elektrosmog který je blíže k hlavě než u elektrického podlahového topení! Jedná se principielně o nejméně vhodný systém vytápění!


stěnové topení

Co přesně je to stěnové topení?

Stěnové topení je technicky obdobné jako elektrické podlahové a stropní topení folií.

Trpí identickými chybami a má také podobné výhody. Poškození folie/drátu provrtáním zvyšuje potencionální riziko poruchy. Pozor na elektrosmog!

Ohřevem stěny často i venkovní zvyšujete tepelnou ztrátu prostupem tepla stěnou!

Existuje stěnové sálavé /infra topení? NE!

Sálavý výkon odpovídá teplotě povrchu zdroje tepla. Stěnové vytápění dosahuje teplot do 25 – 30°C. Sálavý výkon je pouze cca 15-20%, až 80% tepla je předáváno prostoru konvekčně a tedy se NEJEDNÁ o sálavé topení.

U infrapanelů cítíte i na vzdálenost 1-2 metrů příjemné sálavé teplo, od stěnového topení jej necítíte ani 10 cm

Závěr:

Volbu elektrické / vodní topné rohože instalované do stěny si pečlivě rozmyslete. Zvažte možná rizika. Existují bezpečnější, úspornější řešení pro elektrické topení. Jedné se o rizikovou technologii s vysokým elektrosmogem s neefektivním přenosem tepla do prostoru.


Elektrokotel – elektrické centrální vytápění.

Použít jako elektrický centrální zdroj tepla elektrokotel je při dnešních cenách energií nejméně vhodnou variantou elektrického topení. Elektrokotle jsou vhodné jako doplňkové topení pro vytápění na tuhá paliva.

Krátkodobé přitopení se vyššími náklady ihned neprojeví a lze nárazově provozovat.

Pro projektanty a architekty je návrh rutinní záležitostí a proto je rádi používají.

Levné na pořízení.

Získání tarifu D57d pro elektrické vytápění.

   Náročná montáž rozvodů topné vody, radiátorů a samotného elektrokotle.

   Tepelné ztráty rozvody.

   Nepřesná regulace, hrozí přetápění místností. Ovládání hlavicemi je nepřesné.

   Vyšší tepelná ztráta nevhodným umístěním radiátorů pod okny.

Závěr:

Použití elektrokotle je dnes přežitek a nižší cena pořízení nepřevýší zvýšené náklady na vytápění. Teplo vzniká mimo místo spotřeby, tepelná ztráta rozvody do radiátorů zvýší také náklady na vytápění. Teplý vzduch od radiátorů pod okny stoupá po venkovní stěně a teplo uniká ze stavby vyšší měrouElektrické topení elektrokotlem je značně neekonomické.

Infrapanely Heatwell

Sálavé vytápění infrapanely Heatwell je založeno na nejstarším principu vytápění rodinných domů a bytů – sálání. Sálavé teplo je obdobné jako u kachlových kamen, která jsou i nyní hodnocena jako nejúspornější topný systém na dřevo. Tak i elektrické infrapanely dosahují vysoké úspory elektrické energie. Úspora je dána eliminací nevýhod alternativních elektrických topení uvedených výše.

V některých typech staveb mají infrapanely i své nevýhody.

Levné na pořízení.

Získání tarifu D57d pro elektrické vytápění.

100% účinnost přeměny elektrické energie na tepelnou.

Nedochází tak k nežádoucím ztrátám energie v rozvodech tepla z centrálního zdroje.

Rychlá reakce na požadované změny teplot.

Snadná a přesná regulace.

Decentralizovaný topný systém.

Bezporuchový provoz a v případě případné poruchy snadná výměna/oprava.

Vysoušení stavby, zabraňuje vzniku plísní – vhodné i pro alergiky.

   Ve velmi vlhkých stavbách se zvyšují náklady na vytápění – část energie jde na vysoušení zdiva.

Technik musí navrhnout nejvhodnější umístění pro maximální topný výkon.

   Na trhu je celá řada nekvalitních produktů které mění vzhled, stárnou nemají dostatečný sálavý výkon. Zákazníci zatím jednotlivé výrobky a konstrukční řešení infrapanelů nerozlišují.

Závěr:

Vytápění infra panely, neboli sálavým infratopením je nejmodernějším a nejúspornějším způsobem vytápění rodinných domů a bytů a kanceláří. Pro nezávaznou představu o příkonech, nákladech na pořízení a provoz získáte snadným vyplněním on-line formuláře.

Připravujete podobný projekt? Vyplňte formulář a my vám zdarma připravíme nabídku