infrapanely hlavicka infratopeni heatwell

Vytápění RD

Vytápění rodinného domu, možnosti a porovnání.

Jak vybrat nejvhodnější vytápění pro rodinný dům? Vždy záleží na Vašich preferencích. Jeden topný systém je ekologický, druhý neekonomický na provoz nebo drahý na pořízení. Některé je rozšířenější a některé méně. Pomůžeme Vám s výběrem. K výběru topení je třeba přistupovat komplexně a pečlivě zvážit veškeré aspekty výběru. Vytápění rodinných domů tvoří největší položku v rodinném rozpočtu a topení je v provozu mnohdy i déle jak polovinu roku. Důležité jsou tedy jak celkové náklady, ale i tepelná pohoda a působení topení na naše zdraví.

Náklady na pořízení vytápění rodinných domů.

Při stavbě rodinného domu je nutné plánovat systém vytápění již od samého počátku projektu. Vytápění totiž obsahuje celou řadu technologií nutných instalovat do rodinného domu:

Komín k vytápění RD.

Pořízení komínu je nutné k plynovému topení, topní dřevem nebo uhlím. Volbou topení rodinných domů který potřebuje levný, nebo nejlépe žádný komín, můžete ušetřit desítky tisíc korun. Vytápění rodinných domů infrapanely Heatwell žádný komín NEPOTŘEBUJÍ.

Přívody energií pro topný systém rodinných domů.

Každý topný systém vyžaduje realizaci přívodu energií. K plynovému topení je potřeba plynová přípojka, rozvod plynu po rodinném domu do technické místnosti v ceně několika desítek tisíc pokud je nutné přívod plynu přivádět novým výkopem na pozemku. Elektrické vytápění: přívod elektrické energie je do rodinných domů je vždy realizován a tedy se nezvyšuje cena pořízení elektrického vytápění. Infrapanely Heatwell náklady na pořízení vytápění v rodinném domě NEZVYŠUJÍ.

Technické prostory pro topný systém rodinných domů.

Různé systémy vytápění rodinných domů mají různé nároky na prostor instalace. Plynové vytápění vyžaduje prostor na kotel, tepelná čerpadla vyžadují prostor na samotné čerpadlo, případně venkovní jednotky a svůj prostor vyžadují také rozvody teplé vody pro radiátory nebo podlahové vytápění. Technické místnosti potřebují několik metrů čtverečních. Cena plochy rodinného domu je zpravidla 10 000 Kč/m2 a technická místnost zabírá cca 3-5m2. Náklady na technické prostory jsou tedy opět v řádu několika desítek tisíc. Infrapanely Heatwell žádné technické místnosti NEPOTŘEBUJÍ.

Rozvody tepla pro vytápění rodinných domů.

Jednotlivé topné systémy vyžadují různě drahé rozvody tepla pro vytápění rodinného domu. Plynové vytápění, vytápění tepelnými čerpadly nebo kotli na tuhá paliva, je řešeno rozvodem teplé vody do radiátorů nebo do podlahy. Náklady na pořízení rozvodů se pohybují v řádech několika tisíc pro každou místnost. Do nákladů se také započítává cena práce a času na rozvedení topné vody. Rozvody energie pro infrapanely Heatwell jsou rychle realizovatelné a cena realizace je minimální, pro každou místnost jeden přívod elektrické energie s termostatem. Čas realizace stavby se neprodlužuje a není třeba technologických přestávek. Infrapanely Heatwell jsou nejrychleji realizovatelný zdroj tepla s příznivými provozními náklady.

Samotný zdroj tepla pro topení rodinných domů.

Dalším důležitým nákladem na pořízení topení rodinného domu je pořízení samotného zdroje tepla. Náklady na pořízení lze snadno získat oslovením firem specializujících se na dodávky a montáž topení do rodinných domů. Náklady na pořízení infratopení Heatwell snadno získáte po vyplnění on-line formuláře na stránkách naší společnosti.

Součtem všech těchto dílčích nákladů získáte CENU POŘÍZENÍ TOPENÍ RODINNÉHO DOMU.

Tím ale výběr topení zdaleka nekončí. Je třeba správně spočítat i další Část nákladů na topení rodinného domu.

Náklady na provoz topného systému topení rodinného domu.

Provozní náklady topení rodinného domu jsou velmi důležitou položkou. Správně spočítané náklady by měly zohledňovat:
  • typ stavby rodinného domu,
  • velikost stavby,
  • použité stavební materiály,
  • tepelně-izolační vlastnosti výplní otvorů,
  • nadmořskou výšku umístění rodinného domu,
  • rychlosti proudění vzduchu kolem rodinného domu,
  • navrhovanou teplotu v místnostech,
  • systém větrání či rekuperace v rodinném domě,
Pokud není dodavatelská firma schopna spočítat náklady na topení, raději vyberte zkušenější společnost, návrh topení by nemusel být odpovídající tepelným ztrátám rodinného domu a topení by nemuselo pracovat správně. Naše společnost tyto veškeré aspekty návrhu topení rodinného domu počítá a navržené příkony a náklady na topení jsou přesné a s minimální tolerancí oproti reálnému provozu. Předběžnou představu o provozních nákladech topení rodinného domu získáte jednoduchým vyplněním formuláře na návrh topení rodinného domu. Vyplnění zabere cca 2-3 minuty, je nezávazný a zdarma.

Náklady na servis a údržbu topení rodinných domů.

Důležitým a podceňovaným nákladem na provoz vytápění je servis a údržba topení rodinných domů. Vytápění plynem, tepelným čerpadlem, elektrokotlem a podobně vyžaduje pravidelné opravy způsobené opotřebováním mechanických součástí – čerpadel, ventilů, složité elektroniky, spojů rozvodů topné vody a dalších součástí. Pravidelným nákladem je povinná revize plynových kotlů a normám odpovídající vyvložkovaný komín. Při volbě topení pro rodinný dům si dodavatelem nechte předložit ceny nejčastěji servisovaných částí a zpracujte si plán oprav na cca 20 let. To je zpravidla nejdelší plánovaná životnost běžných topných systémů vytápění rodinných domů. Vytápění rodinných domů infrapanely Heatwell náklady na servis a údržbu téměř nevyžaduje. Jediná aktivní součástka je termostat, který je levný a výměna probíhá zpravidla jednou za cca 10 let. Kvalita infrapanelů Heatwell zaručuje mnoho let bezporuchového provozu. Investujte čas do získání všech zmíněných informací a na základě celkového součtu nákladů na vytápění rodinného domu se rozhodněte pro nejvýhodnější způsob vytápění.

Infrapanely Heatwell dosahují nejoptimálnějšího poměru nákladů na pořízení, provoz, servis a údržbu.

Nezapomínejme ale také na tepelnou pohodu, kterou Vám žádný jiný systém vytápění nenabídne.